Quy trình làm việc

Chúng tôi làm việc nhất quán và nhiều giải pháp hiệu quả nhanh chóng, quý khách sẽ không phải đợi quá lâu khi giao nhiệm vụ cho chúng tôi

Thiết kế cảnh quan và thi công

Trước khi bắt đầu thiết kế chúng tôi sẽ khảo sát và tư vấn cho quý khách hàng để đảm bảo 

hệ thống tưới đẹp và tốt nhất, hãy xem cách chúng tôi làm việc.

1 Tư vấn

  • Chúng tôi sẽ gặp quý khách tại khu vườn hoặc khu vực cần làm hệ thống tưới, chúng tôi sẽ đánh giá và thảo luận với quý khách về cách hệ thống tưới hoạt động trên khu vực cần tưới, để có được bức tranh toàn cảnh về nhu cầu tưới của quý khách.
  • Chúng tôi sẽ tư vấn và đưa ra các công trình chúng tôi đã thi công, để quý khách hiểu rõ hơn về phạm vi công việc và quy trình thiết kế của chúng tôi.
  • Chúng tôi cũng có thể cung cấp cho quý khách xem các dụ án, tài liệu đã hoàn thành trước đó để quý vị có thể cảm nhận và hiểu được quy trình thi công.

2 Thiết kế và báo giá

Sau khi khảo sát và tư vấn, chúng tôi sẽ đề xuất cho quý khách các phương án tưới cảnh quan và các dịch vụ. Quý khách hài lòng thiết kế và báo giá thì tiến tới ký hợp đồng tiến hành thi công.

3 Thi công và chỉnh sửa

Dựa theo bản vẽ đã thiết kế chúng tôi sẽ tiến hành các bước thi công, trong quá trình thi ông sẽ dựa theo bản vẽ chủ yếu và ngoài ra sẽ điều chỉnh theo hoàn cảnh thực tế.

4 Hoàn thành và bảo trì

Sau thi công chúng tôi cùng quý khách xem hệ thống tưới hoạt động và xem còn cần chỉnh sửa hoặc yêu cầu gì không, khi kết thúc sẽ nghiệm thu hệ thống và bảo hành theo quy định của công ty.