Month: May 2023

Tại sao nên dùng hệ thống tưới tự động

TOGIACO nói là hệ thống tưới tự động tiết kiệm chi phí hơn tưới thủ công. Nếu vậy hãy cho tôi một phép tính để chỉ ra thực tế? 1. Tiết kiệm chi phí nhân công so với việc tưới bằng tay Với diện tích cây xanh đã được Qui hoạch, việc chăm sóc, tưới […]
Read More